terms & conditions
Before ordering we kindly ask you to read our terms and conditions.
availability
Please notice that the book selection of our online store is not available at the bookstore. If you wish to view some items, please make an order or contact us in advance.

Historiska uppsatser af Adlerbeth, Porthan och Geijer.

1.200,00

  Description

  Historiska uppsatser af Adlerbeth, Porthan och Geijer.

   

  Adlerbeth, Gudmund: Om Sveriges fordna Österländska handel, i anledning af Arabiska penningar fundne i Svensk jord, 2 April 1786 (s. 1-73)

   

  Porthan, Henr. Gabr.: Anmärkningar rörande Finska Folkets läge och tillstånd vid den tiden när det först lades under Svenska Kronans vilja och varaktiga välde, 30 Juli 1788 (s. 76-108)

   

  Porthan, Henric Gabriel: Undersökning om de Nationer, hörande til Finska Folkstammen, hvilka i den äldre Nordiska Historien omtalas (s.111-126)

   

  Adlerbeth (Jacob): Om Biarmaland (s. 127-222)

   

  Geijer, E. G.: Sverige vid slutet av Hedniska tiden (s.223-304) (Speciellt om Finland och Finnarne s. 279-304)

   

   

   

  Additional information
  YEAR OF PUBLICATION:
  (1700-talet)
  Pages:
  304
  Binding:
  samlingsband, något nötta samtida halvfranskt band
  Condition:
  3