Maps / Scandinavia and Finland

Old maps of Scandinavia and Finland from the 15th to 19th century. Woodblocks, copper engravings and lithographic prints.

Vanhoja Skandinavian karttoja 1400-luvulta 1800-luvulle.
Puupiirroksia, kuparikaiverruksia sekä kivipainokuvia.

Gamla kartor över Finland och Skandinavien från 1400-talet till slutet av 1800-talet. Träsnitt, kopparstick och litografiska tryck.