Books / Dissertations

Turun Akatemian vanhoja väitöskirjoja
1600-, 1700- ja 1800-luvuilta.
Gamla dissertationer vid Kungliga Akademin i Åbo.
Old dissertations from the Royal Academy of Turku.