Books / Swedish literature in Finland

Swedish language literature published in Finland.
Finlandssvenska litteratur från 1800- och 1900-talet. Första upplagor, rariteter och intressanta illustrationer.